Przygotowanie materiałów do druku

Poprawne przygotowanie materiałów do druku skraca czas pracy i realizację terminu zamówienia. Materiały elektroniczne przyjmujemy w formie plików PDF.

Pliki

 • Materiały elektroniczne do druku przyjmujemy w postaci plików PDF w wersji 1.3 lub wyższej, zgodnych ze specyfikacją PDF/X-3:2000.
 • Minimalna rozdzielczość zdjęć i bitmap zawartych w dokumencie musi wynosić 300 dpi.
 • Wszystkie użyte w dokumencie czcionki muszą być załączone w pliku.
 • Publikacja może być przygotowana w jednym lub kilku plikach, a strony powinny być ułożone w kolejności zgodnej z paginacją oraz zawierać wakaty.
 • Elementy dodatkowe np. maski na lakier, wykrojniki, tłoczenia muszą być zdefiniowane w dodatkowym kolorze o 100% nasyceniu, którego nazwa jednoznacznie określa czego dotyczy. Dodatkowo muszą mieć zadany atrybut overprint (nadruk).
 • Wykrojnik należy przygotować jako obrys (stroke) oraz rozróżnić linie noża i bigu. Każda wymaga 3 mm spadu. Elementy dodatkowe mogą być w osobnym pliku.

Kolory

 • Generując pliki, należy robić to w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Nie należy dodawać  profili do plików wyjściowych ani też do elementów składowych pracy (np. bitmapy).
 • Kolory dodatkowe (Pantone) używane w pracy powinny być zdefiniowane w bibliotekach Pantone.
 • PDF-y muszą być kompozytowe w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Jeśli projekt zawiera kolory Pantone – muszą one mieć prawidłową nazwę zgodną z bibliotekami kolorów Pantone.

Graficzny układ materiałów

 • Spady wnętrza i okładki powinny wynosić 4-5 mm dookoła strony – również od wewnętrznej (grzbietowej).
 • Marginesy wnętrza, wewnętrzny (grzbietowy) – dla ważnych elementów graficznych – 10 mm, pozostałe (góra, dół, zewnętrzny) – dla ważnych elementów graficznych – 5 mm, ilustracje przechodzące ze “strony na stronę” – minimalna wielkość obszaru przeniesienia to 10 mm.
 • Materiały na okładki należy przygotować w osobnych plikach.
 • 2 i 3 strona okładki muszą mieć wybranie pod klej od wewnętrznej części strony i spady – 5 mm.
 • Materiały muszą mieć zdefiniowaną prawidłowo geometrię: MediaBox (całkowity rozmiar strony), TrimBox (rozmiar strony netto, po przycięciu).
 • Orientacja stron w pliku musi być jednakowa dla wszystkich stron publikacji.
 • Format netto (TrimBox) musi być wycentrowany w stosunku do MediaBox.

Przekazywanie i akceptacja materiałów

 • FTP – indywidualne konta udostępniane dla klientów. Klient otrzymuje parametry logowania.
 • Akceptacja merytoryczna drogą mailową, przesyłane są pliki poglądowe montaży w niskiej rozdzielczości dla każdego arkusza.
 • Akceptacja merytoryczna wydruków, materiały przesyłane są pocztą kurierską.
 • Proofy kolorystyczne, wykonywane są dla okładek.

Elementy pracy podlegające weryfikacji

 • Uszkodzony dokument.
 • Załączenie czcionek (odrzucone, gdy brak dodanych w pliku).
 • Rozdzielczość bitmap (odrzucone, gdy mniej niż 300 dpi) – przyjęte warunkowo po akceptacji klienta.
 • Format netto (zgodność ze zleceniem, odrzucone, gdy różne w jednym pliku).
 • Kolorystyka (odrzucona, gdy niezgodna ze zleceniem).
 • Orientacja strony (odrzucone gdy różne w jednym pliku).
 • Przestrzeń barwna (odrzucona, gdy RGB, Lab).

Masz pytanie? Skontaktuj się  z nami.

*Pola Wymagane